• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Projekt przebudowy ulicy Zagajniki w Jankowicach

Początkiem kwietnia burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podpisał umowę z przedstawicielem konsorcjum firm: Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek oraz Mariusz Goraus Road-Skan-Expert na przygotowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Zagajniki w Jankowicach. Projekt ma obejmować przebudowę tej drogi od skrzyżowania z ul. Sarenek do ostatnich zabudowań (o długości ok. 830m) oraz łącznik od tej drogi do ul. Sarenek (o długości ok. 70m).

Szerokość jezdni ma wynieść 4,5m, mają zostać wykonane obustronne pobocza. Bardzo istotnym elementem jest również zaprojektowanie kanalizacji deszczowej, która ma mieć swoje odprowadzenie do Dokawy. Na realizację zadania projektowego w budżecie gminnym zapisano 100 tyś zł. Projekt ma być gotowy końcem tego roku.

menu1

MENU2

MENU3

MENU4