• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Publiczna dyskusja…

…w sprawie projektu planu zagospodarowania przestrzennego Jankowic i Studzienic etap 1 (tereny lasów) w dniu 18 października 2016 r. zgromadziła tylko 6 osób, po 3 z Jankowic i Studzienic. Złożyliśmy swoje uwagi, wnioski, pytania i propozycje do projektu, które mają wpłynąć na ochronę lasów i rezerwatu. Wyjaśnień udzielali projektanci

i pracownicy Urzędu Miasta. Ta część planu może zostać uchwalona przez Radę Miejską w ciągu 2-4 najbliższych miesięcy. Druga część (obejmująca tereny zabudowane obu sołectw) może być gotowa około połowy 2017 r., po wydaniu decyzji przez stosownego ministra w sprawie przekwalifikowania gruntów rolnych na budowlane.

M.P. Z.J. A.Sz.

menu1

MENU2

MENU3

MENU4