• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Plan zagospodarowania przestrzennego

W ubiegły czwartek Rada Miejska uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego dla Jankowic i Studzienic etap 1, który obejmuje tereny leśne. Najważniejsze zapisy tej uchwały dotyczą ochrony terenów leśnych i rezerwatu „Żubrowisko”, które mają zabezpieczyć obszar przed

ewentualną eksploatacją górniczą. Kolejny etap planu zagospodarowania przestrzennego powinien zostać wyłożony do publicznej wiadomości w połowie roku 2017. Obecnie Urząd Miejski oczekuje na zgodę Ministerstwa dotyczącą przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Od tej decyzji jest uzależniony termin dalszego procedowania nad planem zagospodarowania przestrzennego. Będzie on dotyczył już terenów zabudowanych naszych miejscowości.                                               

M. Pudełko  

menu1

MENU2

MENU3

MENU4