• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

KOLĘDNICY MISYJNI 2017

 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, domy jankowiczan po raz kolejny odwiedzili kolędnicy misyjni. Głównym celem tegorocznego kolędowania było niesienie pomocy „niewidzialnym” dzieciom z Tajlandii. Niewidzialnym, tzn. pozbawionym uwagi i troski społeczeństwa,

dyskryminowanym lub odrzucanym ze względu na ubóstwo, pochodzenie, niepełnosprawność lub chorobę.

Świąteczne orszaki dzieci i młodzieży z Parafii św. Izydora w Jankowicach zapukały do wielu domów swojej miejscowości, dzieląc się Dobrą Nowiną, radością i modlitwą. Dzieci składały mieszkańcom życzenia, śpiewały kolędy i grały na instrumentach. Ich przybycie spotkało się z serdeczną gościnnością, życzliwością i wieloma ciepłymi słowami. Na pamiątkę odwiedzin kolędnicy zostawili w każdym domu gwiazdę wpisaną w kwiat, jako symbol nadziei i wdzięczności. Wyrazem zrozumienia i wsparcia dla podjętego dzieła były liczne dary składane przez domowników do misyjnych skarbonek. W sumie udało nam się uzbierać imponującą kwotę 7234,00 zł, która zostanie przekazana Papieskiemu Dziełu Misyjnemu Dzieci.

Pragniemy gorąco podziękować wszystkim odwiedzonym rodzinom za przyjęcie naszych kolędników, za okazanie im zaufania, uwagi i troski, a przede wszystkim za wszystkie złożone z serca ofiary. Dziękujemy dzieciom i młodzieży naszej parafii za radosne i bezinteresowne zaangażowanie się w pomoc dla swoich rówieśników w krajach misyjnych. Dziękujemy rodzicom za pomoc w przygotowaniu dzieci do kolędowania oraz opiekunom grup za poświęcony czas i czuwanie nad bezpieczeństwem w czasie wędrowania. Ufamy, że nasza pomoc i zaangażowanie przyniesie dobre owoce.

/op. J. Kosko/

 

menu1

MENU2

MENU3

MENU4