• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Podsumowanie roku 2016

Był to kolejny rok realizacji wielu zadań na terenie naszego sołectwa, które wpływać będą na poprawę warunków życia.

 

1. Zakończenie rozbudowy szkoły. To niewątpliwie najważniejsze zadanie zrealizowane przez gminę Pszczyna. Koszt całej inwestycji wyniósł ponad 3 mln zł, do tego udało się wymienić pokrycie dachu na starej części budynku szkolnego oraz instalację elektryczną.

2. Budowa mostu na Dokawie (ul Szewczyka). Inwestorem był powiat. Koszt wyniósł 912 tys. zł, w tym 400 tys. dotacji wojewody.

3. W ramach gminnego budżetu obywatelskiego wykonano: remont boiska szkolnego (wymiana powierzchni tartanowej, doświetlenie placu

szkolnego)-84 tys.zł, biblioteka w Jankowicach wzbogaciła się o nowe regały – 5350 zł, a na boisku przy ulicy Żubrów postawiono tablicę z mapą sołectwa – 3180 zł.

4. Odwodniono część ulicy Pszczelarskiej. Było to zadanie wykonane przez gminę, kosztowało 67 tys. zł. Po kilku latach starań, niebezpieczne rozlewisko zostało zlikwidowane. Dodatkowo na tej najbardziej obciążonej ruchem drodze gminnej wprowadzono ograniczenia tonażu (do 10 t) i szybkości do 30 km/h.

5. Położono nakładki asfaltowe na części ulic Piaskowej oraz Borowikowej. 

6. Dobiegają końca prace nad planem zagospodarowania przestrzennego sołectwa Jankowice i Studzienice. Pierwszy etap tego planu został uchwalony w grudniu ubiegłego roku (chodzi o tereny leśne). W tym roku kontynuowane będą prace nad pozostałą częścią sołectwa.

7. W pierwszym kwartale ub.r. zarejestrowano Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ziemi Pszczyńskiej „Nasze Dziedzictwo”. Powstało ono z inicjatywy mieszkańców Studzienic i Jankowic, przede wszystkim w celu obrony naszych lasów przed budową kopalni. Z naszego sołectwa inicjatorami powołania byli: A. Faruga, A. Szczygieł, R. Dyrda, Z. Jeleń, M. Pudełko. Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy w procesie opiniodawczym, zaśw marcu uzyska prawo bycia stroną.                     

8. Skuteczne okazały się działania na rzecz remontu DW-931 (ul. Żubrów).
W pierwszej połowie tego roku powinien zostać wyremontowany ostatni odcinek drogi, (od Kasztanowej do DK-1). W czwartym kwartale ub.r. wycięte zostały drzewa na odcinku leśnym, co poprawiło bezpieczeństwo i widoczność na tej drodze wojewódzkiej. Inwestorem jest Urząd Marszałkowski.

9. W ostatnich dwóch miesiącach poprzedniego roku powiat, gmina i firma „Dzida” współfinansowali budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Hallera z DK-1. Utrudni to ruch na DK-1, ale ułatwi wyjazd od strony Jankowic.

10. Gmina zakończyła uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich, co do projektu chodnika od ul. Sarenek do Ośrodka Edukacji Ekologicznej (ok. 900 mb). Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu.                                                                                  

Zebrał Z.J.M.P.

menu1

MENU2

MENU3

MENU4