• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Zebranie wiejskie

SERDECZNIE  ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA JANKOWICE NA ZEBRANIE WIEJSKIE SPRAWOZDAWCZE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU  21.03.2017 R. O GODZ. 17.00  W REMIZIE OSP, UL. KASZTANOWA

W PROGRAMIE ZEBRANIA;

1.               OTWARCIE I STWIERDZENIE PRAWOMOCNOŚCI ZEBRANIA.

2.           WYBÓR PROTOKOLANTA.

3.          SPRAWOZDANIE SOŁTYSA Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2016, W TYM REALIZACJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW Z ZEBRANIA POPRZEDNIEGO.

4.          PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PRELIMINARZA 

      PLANOWANYCH WYDATKÓW FINANSOWYCH ORAZ UPOWAŻNIENIA RADY SOŁECKIEJ DO             

      DOKONYWANIA PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW FIFNANSOWYCH W PRELIMINARZU.

5.         OMÓWIENIE ZASAD PODZIAŁU I PRZEZNACZENIA PSZCZYŃSKIEGO  

      BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KONTEKŚCIE PROGRAMU OGRANI -

      CZENIA NISKIEJ EMISJI.

6.           PREZENTACJA DOT. DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W PSZCZYNIE ZA ROK 2016 WRAZ ZINFORMACJĄ NA TEMAT ZMIANY ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH.

7.           INFORMACJA NA TEMAT REFORMY OŚWIATY.

8.          WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

9.          ZAKOŃCZENIE OBRAD ZEBRANIA.

W PRZYPADKU BRAKU STATUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.                    

 

Michał Pudełko

 

menu1

MENU2

MENU3

MENU4