• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Ulica Żubrów (prawie) gotowa…

Dobiega końca remont ul. Żubrów. Zaczęło się na przełomie 2010/2011 budową nowego mostu na Dokawie (inwestycja trwała ok. 7 miesięcy i była wyjątkowo uciążliwa dla mieszkańców, szczególnie Podlesia m.in. z powodu awarii drugiego mostu na Grobli i ciężkiej zimy).

Ograniczenia (od świateł po betonowe zapory) na tym moście trwały ponad 8 lat i tyle trwały zabiegi o jego wykonanie. Przebudowano wtedy wszystkie 5 mostów w ciągu tej drogi aż za Bojszowy. Potem udało się załatwić remont drogi od granicy z Międzyrzeczem do ul. Jelenia i po intensywnych negocjacjach z Zarządem Dróg Wojewódzkich dodatkowy odcinek aż do Grantu (2015 r.). W ub. roku po kilkuletnich staraniach wycięto drzewa po obu stronach tej ulicy od leśniczówki do Międzyrzecza. W br. zaś dobiega końca przebudowa ostatniego (ok. 2,8 km) aż do DK-1.

 

Łącznie te trzy etapy inwestycji kosztowały ok. 7,5 mln zł. Oczywiście, w międzyczasie dokonano na przeważającym odcinku tej ulicy odnowienia rowów, wykonano nowe wjazdy m.in. w ul. Jelenia, ul. Sarenek, ul. Piaskową. W planach, jak wszystko dobrze pójdzie, jest poszerzenie chodnika do co najmniej 2,5 m (od DK-1 do leśniczówki), aby powstał trakt pieszo-jezdny. Udało się w ub.r. przekonać do tej inwestycji Zarząd Powiatu w ramach ścieżek pieszo-rowerowych od centrum przesiadkowego przy dworcu PKP w Pszczynie. Trwają prace koncepcyjne we współpracy z ZDW. Wykonane zostanie na odcinku jankowickim jeszcze jedno zadanie, które obecnie jest na etapie wyłaniania wykonawcy. Ale o tym później. Oczywiście, marzy się bezkolizyjne skrzyżowanie z DK-1 i przejazdem PKP, ale - mimo że o to czynione są od wielu lat zabiegi w ministerstwie - pierwszeństwo uzyskał bezkolizyjny  przejazd przez tory obok dworca PKP i przez DK-1 w stronę Ćwiklic. Te inwestycje są już projektowane. W b.r. też na koszt gminy zostanie wykonany projekt chodnika od ul. Sarenek do leśniczówki. Projektowanie trwa.

Z.J.

menu1

MENU2

MENU3

MENU4