• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Wycinka drzew-będzie trudniej!

Zmieniona została przez Sejm ustawa. Jeśli chodzi o wycinkę na prywatnych posesjach, trzeba będzie chęć wycinki zgłosić w gminie. Urzędnicy złożą wizytę i sprawdzą zasadność wycinki. Po dokonaniu oględzin trzeba będzie odczekać 14 dni - w takim bowiem terminie organ może, w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw.

Nowelizacja wprowadza możliwość wydania przed upływem 14 dni zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Po dokonaniu zgłoszenia mamy 6 miesięcy na usunięcie drzewa licząc od dnia oględzin. Po tym terminie procedurę trzeba powtórzyć. Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm (od ziemi) nie przekracza:

a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jednolistnego oraz klonu srebrzyst.

b) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej, platanu,

c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeżeli teren wycinki ma zostać zabudowany, nie będzie można budować przez
5 lat od wycinki. Jeżeli ktoś będzie chciał wcześniej budować, zapłaci za wycinkę, nawet wtedy, gdy działka zostanie sprzedana innej osobie (zapłaci kupujący)

 

Drogi: Wycinka drzew przy drogach wymagać będzie nie tylko pozwolenia gminy, ale zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska (to bardzo wydłuży proces uzyskiwania zgody, nawet do kilkunastu miesięcy). Naliczanie opłat z tytułu wycinki: decyzje będzie podejmował minister (rozporządzenie) do miesiąca od wejścia w życie ustawy Gminy nie będą mogły ustalać stawek. Obecnie stawkę 500 mnoży się przez obwód pnia (niezależnie od gatunku drzewa) i wylicza się wysokość opłaty. Zmiany będą obowiązywać od 17 czerwca b.r.   (red.)

menu1

MENU2

MENU3

MENU4