• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Głosujmy na Budżet Obywatelski!

Od 15 września ruszyło głosowanie nad propozycjami do Budżetu Obywatelskiego na 2018 rok i potrwa ono do 1 października. W tym czasie mieszkańcy mogą zdecydować na co wydane zostaną 2 mln zł. Każdy mieszkaniec, który ukończył 15 rok życia ma prawo oddać jeden głos na projekt lokalny i jeden głos na projekt ogólnogminny. Tradycyjnie można zagłosować w każdym sołectwie w miejscu do tego wyznaczonym. W Jankowicach jest przygotowany do tego lokal Biblioteki przy ulicy Żubrów. W godzinach pracy filii bibliotecznej można oddać głos na projekty. Godziny pracy biblioteki są następujące:

poniedziałek   od 10.00 do 14.00

wtorek-piątek od 14.00 do 18.00.

Aby zagłosować w formie elektronicznej, wystarczy wejść na stronę budżetu obywatelskiego: www.obywatelski.pszczyna.pl. Tam należy wybrać po jednym projekcie lokalnym i ogólnogminnym, wpisać poprawnie swoje dane oraz adres e-mail a następnie wypełniamy wskazanymi znakami pola zabezpieczające (w celu potwierdzenia wiarygodności głosującego). Na naszą skrzynkę mailową otrzymamy potwierdzenie oddania głosu.

Z naszego sołectwa zostały zgłoszone 3 projekty lokalne:

nr 9 Bezpieczny plac zabaw przy ZSP Jankowice (ten projekt zakłada budowę placu zabaw na terenie naszego przedszkola) przewidziany koszt to 32.800 zł.

nr 36 Wzbogacenie infrastruktury OSP Jankowice (założeniem tego projektu jest postawienie blaszanego garażu na sprzęt strażacki) koszt -10.000 zł.

nr 39 Bezpieczne boisko (ta propozycja przewiduje budowę trybun na boisku LKS Znicz Jankowice) przewidywalny koszt wynosi 50.000 zł.

W tym roku nowością jest zapis w regulaminie o konieczności uzyskania progu 3% ogółu mieszkańców każdego sołectwa czy osiedla dla danego projektu. Według danych Urzędu Miejskiego na 31 grudnia 2016 r. mieszkańców Jankowic jest 3033, co daje nam konieczność uzyskania co najmniej 91 głosów na każdy z projektów. Dlatego niezwykle istotne jest zaangażowanie mieszkańców Jankowic w tegoroczną edycję głosowania nad budżetem.                                                                                                              

M. Pudełko

menu1

MENU2

MENU3

MENU4