• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Burmistrz Pszczyny zawiadamia, iż projekt planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Jankowice i Studzienice - etap II zostanie wyłożony do wglądu
w dniach od 9 października do 7 listopada w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie ul. Rynek 2 w sali sesyjnej (II piętro) w poniedziałki od godziny 9.00 do 16.00, od wtorku do piątku od 9.00 do 14.00.

Konsultacje z udziałem projektanta odbędą się w poniedziałki: 9, 16, 23 października 2017 r i 6 listopada od godziny 12.00 do 16.00, w poniedziałek 30 października od 11.00 do 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbędzie się 30 października 2017 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godzinie 14.00.

Uwagi do projektu miejscowego planu należy składać na piśmie do Burmistrza Pszczyny z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 listopada 2017 r.      

 

źródło: Urząd Miejski

menu1

MENU2

MENU3

MENU4