• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Komunikat organizacyjny IX AMJ w Pływaniu.

 

 Szkoła Pływania „Delfin”

Rada Sołecka Jankowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach

 

IX AMATORSKIE MISTRZOSTWA JANKOWIC

 W PŁYWANIU

o Puchar Sołtysa Jankowic

 

Jankowice, 26.11.2017r.

 

1.   Organizatorzy

 

Szkoła Pływania „Delfin”

Rada Sołecka Jankowice

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach

 

2.   Partnerzy

 

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji

Urząd Miasta w Pszczynie

MG FOTO Marek Grucka

SP 6 w Czarkowie

 

3.   Miejsce i termin zawodów

 

26.11.2017r. - NIEDZIELA

 

Basen Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach

43-215 Jankowice

ul. Baziowa 17                                                   

 

4.   Cel

 

·         Dbanie o właściwą sylwetkę

·         Popularyzacja pływania wśród dzieci i młodzieży

·         Integracja między szkółkami pływackimi

·         Sprawdzian umiejętności zawodników

·         Promocja Sołectwa Jankowice

·         Aktywne spędzanie wolnego czasu

·         Popularyzacja zdrowego stylu życia

 

5.   Kategorie wiekowe

 

I Blok:        20011 i młodsi – 25m styl grzbietowy, dowolny

2010 – 25m styl grzbietowy, dowolny

                   2009 – 50m styl grzbietowy, dowolny, 25m – klasyczny i motylkowy

                   2008 – 50m styl grzbietowy, dowolny, 25m – klasyczny i motylkowy

                   2007 – 50m styl grzbietowy, dowolny, klasyczny i motylkowy

Sztafeta 4x50m styl zmiennym – rocznik 2007 i młodsi 2dz+2ch                                              

 

 

II Blok:     

                   2006 – 50m styl grzbietowy, dowolny, klasyczny i motylkowy

                   2005 – 50m styl grzbietowy, dowolny, klasyczny i motylkowy

                   2004 – 50m styl grzbietowy, dowolny, klasyczny i motylkowy

2001-2003 – 50m styl grzbietowy, dowolny, klasyczny i motylkowy

                   OPEN – 50m styl grzbietowy, dowolny, klasyczny

Sztafeta 4x50m stylem zmiennym – rocznik 2004-2006 2dz+2ch                                                  

Sztafeta 4x50m stylem zmiennym – rocznik 2001-2003 2dz+2ch

 

 

Kategorie wiekowe 2012 i młodsi oraz kategoria OPEN – nie wliczają się do klasyfikacji drużynowej.

 

6.   Program zawodów

 

Zgłoszenie do 21.11.2017r.

 

I Blok 26.11.2017r. Niedziela

Szkoły Podstawowe rocznik 2007-2013

 

Weryfikacja          8.30

Rozgrzewka          8.35

Otwarcie              8.55

Zawody                9.00

 

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

1-2

5-8

Styl Grzbietowy

3-4

9-12

Styl Grzbietowy

13

15-18

Styl Dowolny

14

19-22

Styl Dowolny

23

25-26

Styl Klasyczny

24

27-28

Styl Klasyczny

29

31-32

Styl Motylkowy

30

33

Styl Motylkowy

34

Sztafeta 4x50 m st. zmienny 2dz+2ch

 

 

II Blok 26.11.2017r. Niedziela

Szkoły Podstawowe rocznik 2006-OPEN

 

    Weryfikacja           11.00

    Rozgrzewka      11.05

     Zawody          11.20

 

 

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

35-38

Styl Grzbietowy

39-42

Styl Grzbietowy

43-46

Styl Dowolny

47-50

Styl Dowolny

51-54

Styl Klasyczny

55-58

Styl Klasyczny

59-61

Styl Motylkowy

62-64

Styl Motylkowy

65

Sztafeta 4x50 m st. zmienny 2dz+2ch

66

Sztafeta 4x50 m st. zmienny  2dz+2ch

 

 

Zgłoszenie do zawodów

 

 Zgłoszenia należy przesłać na adres poczty e-mail:

 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jakiekolwiek poprawki, zmiany zawodników do dnia 21.11.2017r.

 

Zgłoszenie musi zawierać: nazwisko i imię, datę urodzenia (RRRR-MM-DD), płeć (K lub M), konkurencję i czas orientacyjny.

 

Wszystkie zgłoszenia do zawodów po terminie 21.11.2017r.

nie będą przyjmowane !!!

 

 

7.   Przepisy techniczne

 

Zawody zostaną przeprowadzone na pływalni 12,5m / 4 tory.

Zawody są rozgrywane seriami na czas.

Zawodnik ma prawo startować w 2 konkurencjach indywidualnych i jednej sztafecie.

Prawo startu w zawodach mają wszystkie osoby zamieszkujące Sołectwo Jankowice oraz zaproszone drużyny, nie posiadający licencji Polskiego Związku Pływackiego oraz nie będący uczniami szkół sportowych i nie będący zawodnikami klubów pływackich na licencji PZP.

 

8.   Finansowanie

 

Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów

Opłata startowa: 5 zł od zawodnika (nie dotyczy mieszkańców Jankowic)

Koszty uczestnictwa ponoszą drużyny

 

9.   Nagrody

 

Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymają dyplomy i medale.

Dla 3 najlepszych sztafet puchary.

Puchary dla 3 najlepszych zespołów w klasyfikacji medalowej.

Dla wszystkich uczestników upominek.

 

10.               Oświadczenie, stan zdrowia

 

Osoby niepełnoletnie startujące w zawodach muszą posiadać pisemną zgodę prawnego opiekuna, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w imprezie do wglądu przez Organizatora oraz legitymację szkolną.

 

11.               Postanowienia końcowe

 

W sprawach nie objętych komunikatem organizacyjnym decyduje organizator zawodów.

W sprawach decydujący głos ma sędzia główny zawodów.

Nie dopuszcza się dodatkowych wyścigów poza konkursem.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione jak również szkody i wypadki w trakcie Mistrzostw.

Podczas zawodów organizator zapewnia opiekę medyczną.

Po dokonaniu ostatecznego zgłoszenia do zawodów przez poszczególne drużyny nie będą możliwe jakiekolwiek zmiany dotyczące startów zawodników (dopisywanie, zamiana).

Ze względów lokalowych każda zaproszona drużyna ma prawo zgłosić po 2 zawodników do każdej kategorii wiekowej chłopców i dziewcząt ( 20 osób w I bloku i 16 osób w II bloku ), ograniczenie nie dotyczy drużyny organizatora zawodów.

W przypadku osób niepełnoletnich kierownik grupy/trener/opiekun zobowiązany jest do zapewnienia opieki nad uczestnikami Mistrzostw w trakcie imprezy.

Prawo startu mają wszystkie osoby zamieszkujące Jankowice, uczniowie ZSP w Jankowicach oraz zaproszone drużyny.

Każdy uczestnik biorący udział w VII Amatorskich Mistrzostwach Jankowic w Pływaniu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatorów celem zgłoszenia do imprezy i podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

Akceptując regulamin każdy Uczestnik (w przypadku osób niepełnoletnich Opiekun) wyraża zgodę, aby zdjęcia, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę oraz na portalach internetowych a także w celach marketingowych Organizatora i sponsorów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także rzeczy pozostawionych na obiekcie sportowym.

O kolejności w klasyfikacji drużynowej decyduje klasyfikacja medalowa. Przy równej ilości medali decyduje mniejsza ilość zgłoszonych do zawodów zawodników.

Zgłoszenie zawodników jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  

 

12.                Sponsorzy

 

Firma „PROFI-M-TEC”

Firma „INSTALBUD”

Firma „WRONA” - Produkcja Podłoża

Firma „MAZUR”

Firma „e-Biuro”

Firma „ZAMEL-CET”

Firma „INFRA” – Rejsy wycieczkowe

Firma „DENAR-P” - Łożyska

Firma „FUTURE I”

Firma Skład Opałowy „WĘGIEL”

Firma „STALLUX” – pasy klinowe

Firma „OLMAR”

Firma „EL-BUD”

Firma „ AK System”

Firma „HENCOM”

Firma „Solidpex”

Firma „BRUKARSTWO Gibas”

Firma „EKOGREŃ” – kotły grzewcze

Firma „KAUFLAND”

Firma „ZORKA BIS”

Rada Sołecka Jankowic

Szkoła Pływania „Delfin”

 

 

13.               Kontakt z organizatorem

 

Zgłoszenia, lista startowa, wyniki, sprawy organizacyjne

 

kom. 505680902         e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     - Marek Kloc

 

 

Serdecznie zapraszamy do Jankowic!!!

menu1

MENU2

MENU3

MENU4