• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Plan zagospodarowania przestrzennego

W listopadzie Urząd Miejski przyjmował wszystkie uwagi do projektu planu zagospodarowania przestrzennego. Udało nam się dowiedzieć, iż są one już rozstrzygnięte przez Burmistrza i zostaną po świętach opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Swoją uwagę i jej rozstrzygnięcie będzie można znaleźć po numerze działki. W przyszłym roku odbędzie się drugie wyłożenie planu.           

M. P.

 

menu1

MENU2

MENU3

MENU4