• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 •  32 222 22 22

OBWIESZCZENIE

 

SOŁTYS SOŁECTWA JANKOWICE ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA SPRAWOZDAWCZE ZEBRANIE WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ

 

W DNIU 7.03.2018 R. O GODZ. 17.00

W REMIZIE OSP, UL. KASZTANOWA 9

 

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

  

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Sprawozdanie sołtysa z działalności za rok 2017, w tym realizacja uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia rady sołeckiej do dokonywania przesunięć środków finansowych w preliminarzu.
 5. Realizacja zadań w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego.
 6. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
 7. Informacja Straży Miejskiej na temat działań skierowanych do walki ze smogiem, w tym informacja dotycząca wyników przeprowadzonych kontroli palenisk w budynkach na terenie gminy Pszczyna.
 8. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w zakresie zabezpieczenia przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych zwierząt.
 9. Wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad zebrania.

 

W PRZYPADKU BRAKU STAUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE

ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT,

BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH.

 

            SOŁTYS SOŁECTWA JANKOWICE

                                                                                 MICHAŁ PUDEŁKO

 

 

menu1

MENU2

MENU3

MENU4