• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Zebranie wiejskie

W zebraniu udział wzięło 59 mieszkańców naszego sołectwa. Wśród gości byli: burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza - Grzegorz Wanot oraz radna gminna - Renata Dyrda (mieszkanka sołectwa) i radny powiatowy - Rafał Wróbel (mieszkaniec sołectwa). W gronie uczestników był także Czesław Moń (asystent posła Stanisława Szweda).  Tuż po rozpoczęciu zebrania głos zabrał powiatowy lekarz weterynarii, Adam Paszek.

Lekarz przedstawił zebranym mieszkańcom analizę sytuacji epizootycznej w powiecie pszczyńskim i zwrócił uwagę na zagrożenia w hodowli. Po zatwierdzeniu sprawozdania Rady Sołeckiej za rok sprawozdawczy 2017 i przegłosowaniu absolutorium głos zabrał burmistrz Pszczyny, który poinformował o końcowych pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jankowice i Studzienice. Drugie wyłożenie tego dokumentu ma nastąpić za 3-4 tygodnie. Plan powinien wejść w życie jeszcze w pierwszej połowie tego roku (jeśli nie będzie proceduralnych trudności). W dalszej kolejności swojego wystąpienia burmistrz omówił główne założenia inwestycyjne gminy. Zaprezentował przebudowę rynku, alejek parkowych, placów zabaw oraz spore inwestycje związane z reformą oświaty. Kolejnym podjętym tematem przez gości i mieszkańców był Program Ograniczenia Niskiej Emisji w gminie Pszczyna. Burmistrz opowiedział o dofinansowaniu do wymiany kotłów (w tym starych pieców gazowych na nowe), a także termomodernizacji. Dodał, że na terenie gminy zamontowane zostały także czujniki, z których wyniki są na bieżąco do wglądu mieszkańców. Komendant Straży Miejskiej, Artur Krzyżaniak omówił wyniki kontroli palenisk na terenie gminy. Zauważył, iż zmniejszyła się liczba miejsc, w których spalane są śmieci. Prosił mieszkańców o zabieranie ze składów opałowych faktur jako dowodu zakupu odpowiedniej jakości opału. Dużo miejsca podczas zebrania poświęcono transportowi zbiorowemu. Mieszkańcy zwracali burmistrzowi uwagę, iż w ubiegłym roku obiecywał uruchomienie linii autobusowej łączącej Jankowice i Studzienice z Pszczyną. Drogi i ich remont to kolejny poruszany temat podczas zebrania. Zwrócono uwagę na zły stan dróg gminnych i powiatowych (Kasztanowa, Dzika, Przyśnicza, Złote Łany, św. Jana Pawła II). Gorącym tematem był problem parkowania pod Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w naszym sołectwie. Wygospodarowano po zebraniu trzy miejsca parkingowe dla czasowego postoju „do 15 minut” Podniesiono również temat wywozu nieczystości i kontroli osadników.

M. Pudełko

menu1

MENU2

MENU3

MENU4