• This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  •  32 222 22 22

Zgłaszanie szkód łowieckich od 1 kwietnia 2018

 

Burmistrz Pszczyny informuje, iż od dnia 01.04.2018 r. wniosek o szacowanie szkód łowieckich, w tym o ustalenie wysokości odszkodowania właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody (art. 46 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych ustaw Dz.U. z 2018 r. poz. 651). Druki zgłoszenia szkód dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

 

 

menu1

MENU2

MENU3

MENU4